Błąd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Menu witryny

Projekty

ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
NOCOWANIE W SZKOLE PDF Drukuj Email

Po??czenie si? to pocz?tek,

pozostanie razem to post?p,

wsplna praca to sukces.

(Henry Ford)

Codziennie o 8 rano szkolne korytarze zape?niaj? si? uczniami d?wigaj?cymi ci??kie plecaki. Miny m?odych ludzi ?wiadcz? o tym, ?e marz? o ostatnim dzwonku pozwalaj?cym im wrci? jak najszybciej do domu. Pozostanie w murach szko?y od ?witu do zmierzchu wydaje si? by? pomys?em zaczerpni?tym prosto z horroru Tymczasem znale?li si? ?mia?kowie z klasy Va, ktrzy dobrowolnie dali si? po lekcjach zamkn?? w budynku przy ulicy Szkolnej 3 na dwadzie?cia d?ugich godzin. I- jak si? p?niej okaza?o- wcale tego nie ?a?owali

GALERIA

Więcej…
 
RAJD PIESZY PTTK PDF Drukuj Email

Tylko ten, kto w?druje, odnajduje nowe ?cie?ki.

(Przys?owie norweskie)

W?rd uczniw, rodzicw i nauczycieli naszej szko?y znale?li si? tacy, ktrzy postanowili zrealizowa? wsplnie lekcj? geografii w plenerze. Okazj? do tego sta? si? 51 ZLOT PO ZIEMI MAZOWIECKIEJ zorganizowany we wrze?niu br. przez p?ocki oddzia? Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego.

GALERIA

Więcej…
 
Z?AZ HARCERSKI PDF Drukuj Email

W dniach 19- 20.10. 2019 r. zuchy z gromad Le?ne Duszki i ?ywio?y wzi??y udzia? w z?azie harcerskim w Sikorzu, zorganizowanym w ramach zako?czenia kampanii Bohater hufca- Szare Szeregi. Celem z?azu by?o uroczyste nadanie Hufcowi im. Szarych Szeregw i wr?czenie sztandaru dla Hufca Mazowsze P?ock oraz integracja ?rodowisk harcerskich.

GALERIA

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

W dniu 18 pa?dziernika 2019r. w naszej szkole odby?a si? degustacja naturalnych sokw z warzyw i owocw. Degustacj? zorganizowa?a firma Sebex, ktra dostarcza do naszej placwka owoce, warzywa i produkty mleczne. Dzieci z klas I-V mog?y sprbowa? sokw, ktre powstawa?y ze ?wie?ych jab?ek i marchwi.

GALERIA

 
WYCIECZKA KLAS VI PDF Drukuj Email

We wtorek 15 pa?dziernika 2019 roku, uczniowie klas VI wraz z wychowawcami byli z wizyt? w jednym z najstarszych muzew w Polsce...Muzeum Narodowe w Warszawie. Uczniowie wzbogacili wiedz? historyczn? wybranych dzie? sztuki, z ponad 830 ty? dost?pnych. Podziwiali eksponaty najwybitniejszych artystw sztuki staro?ytnej, ?redniowiecznej oraz wsp?czesnej. Najwi?ksze wra?enie wzbudzi? obraz mistrza Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem".

Więcej…
 
SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE PDF Drukuj Email

Ka?de dziecko musi wiedzie?, ?e jego bezpiecze?stwo jest rzecz? bardzo wa?n? i w zwi?zku z tym powinno zna? zasady post?powania w r?nych sytuacjach. O tym, jakie niebezpiecze?stwa nios? za sob? dopalacze i inne ?rodki psychoaktywne czy internet i jak ich unika? przedstawili naszym uczniom policjanci Komendy Miejskiej Policji w P?ocku - p. Joanna ?opatowska i p. Piotr Chyli?ski.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

W dniu 14 pa?dziernika 2019r. w Szkole Podstawowej im. Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego w Drobinie odby?o si? uroczyste ?lubowanie uczniw klas pierwszych. Ceremonii przewodniczy? Dyrektor Szko?y -
p. Bogdan Banaszczak, ktry dokona? aktu za?lubin dzieci ze szko??.

Więcej…
 
DZIE? EDUKACJI NARODOWEJ PDF Drukuj Email

W dniu 14 pa?dziernika odby?a si? uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie Szko?y Podstawowej w Drobinie zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez p.Monik? Miko?ajewsk?, p. Magdalen? Grochowsk? - Wasiak oraz p. Olg? Skiersk?. O opraw? muzyczn? zadba? p.Pawe? Sosi?ski. Nasi uczniowie zaprezentowali si? ze swoim programem tak?e podczas uroczysto?ci g?wnych z udzia?em uczniw oraz obecnych i by?ych nauczycieli i pracownikw szko?y.

GALERIA

 
WYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO PDF Drukuj Email

11 pa?dziernika 2019r. w naszej szkole odby?y si? wybory do Samorz?du Szkolnego, poprzedzone kampani? wyborcz?, w ktrej nie brakowa?o ulotek, hase? i obietnic przedwyborczych. Spo?rd oddanych g?osw wy?oniono samorz?dow? reprezentacj? szko?y.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Dnia 11 pa?dziernika 2019 r. w naszej szkole odby?a si? prbna ewakuacja. G?wnym celem przeprowadzonych ?wicze? by?o zapoznanie uczniw i pracownikw szko?y z praktycznym zastosowaniem procedur dotycz?cych zachowania si? w przypadku wybuchu po?aru lub powstania innego zagro?enia dla ?ycia i zdrowia. Po us?yszeniu sygna?u alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali si? drogami ewakuacyjnymi do punktu zbirki, ktrym jest boisko szkolne.

GALERIA

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 63
 

LOGO SZKO?Y

pobierz

Godziny lekcyjne

  1. 800 - 845
  2. 855 - 940
  3. 950 - 1035
  4. 1045 - 1130
  5. 1150 - 1235
  6. 1250 - 1335
  7. 1345 - 1430
  8. 1440 - 1525
  9. 1535 - 1620

LogowanieGo?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości